Tarieven behandeling binnen het ZPM:

Per 1 januari 2022 gaat er in de GGZ een nieuw bekostigingsmodel in; het Zorg Prestatiemodel (ZPM). De behandeltrajecten die gestart zijn in 2021 en dus vielen onder het oude bekostigingssysteem (de Generalistische Basis GGZ ofwel de GBGGZ), zijn per 31-12-2021 administratief afgesloten en per 1 januari opnieuw geopend binnen dit nieuwe systeem. Voor meer informatie over het Zorg Prestatiemodel zie: 20211011-Teksten-patiëntinformatie-ongecontracteerd-toolkit-webversie

In het ZPM geldt voor ieder contact (face-to-face, via beeldbellen, telefonisch of per e-mail) afhankelijk van hoelang het duurt, een vaste kostprijs. Er zijn verschillende prijzen voor diagnostische gesprekken en behandelgesprekken. Diagnostische gesprekken zijn duurder, aangezien die meer administratietijd kosten. Op de maandelijkse factuur is precies te zien op welke datum er behandelcontact is geweest. Voor behandelingen die starten in 2024 zijn door de overheid de volgende maximale tarieven vastgesteld:

NZa-tarieven ZPM

GZ-psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie II

Prestatiecode    Consulttype                     Duur vanaf                       Tarief

CO0042              Diagnostiek                     5 min.                               € 39,98

CO0107              Behandeling                    5 min.                               € 31,48

CO0172              Diagnostiek                     15 min.                             € 68,88

CO0237              Behandeling                    15 min.                             € 56,19

CO0302              Diagnostiek                     30 min.                             € 114,20

CO0367              Behandeling                    30 min.                             € 95,67

CO0432              Diagnostiek                     45 min.                             € 159,70

CO0497              Behandeling                    45 min.                             € 135,89

CO0562              Diagnostiek                     60 min.                             € 183,44

CO0627              Behandeling                    60 min.                             € 161,47

CO0692              Diagnostiek                     75 min.                             € 223,48

CO0757              Behandeling                    75 min.                             € 198,72

CO0822              Diagnostiek                      90 min.                             € 274,01

CO0887              Behandeling                     90 min.                            € 242,76

CO0952              Diagnostiek                     120 min.                          € 380,13

CO1017              Behandeling                    120 min.                          € 346,41

 

Hierbij werk ik via het principe planning=realisatie, waarbij de consultregistratie op basis van de vooraf geplande tijd gebeurt.

Naast de tarieven voor diagnostiek en behandeling zijn er nog andere verrichtingen die in rekening gebracht kunnen worden:

  • Onderlinge dienstverlening (via de aanvrager of via de zorgverzekeraar middels

bovenstaande tarieven)

Generieke tarieven in kwaliteitsstatuut sectie II

Prestatiecode                                                                                         Tarief

OV0007              Intercollegiaal overleg kort > 5 min                     € 25,05

OV0008              Intercollegiaal overleg lang >15 min                    € 76,35

OV0012              Niet-basispakketzorg consult                                 € 131,83

TC0009               Reistijd tot 25 minuten – ggz                                    € 34,76

TC0010               Reistijd vanaf 25 minuten – ggz                              € 89,63

OV018                 Schriftelijke informatieverstrekking

                            (met toestemming van cliënt) aan derden            € 104,69

Tarieven niet-verzekerde zorg

Vanaf 1 januari 2014 wordt de behandeling van een aantal veel voorkomende psychische klachten niet meer vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering.

Begeleiding door de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) wordt bij deze klachten wel vergoed. Deze begeleiding is echter niet altijd toereikend.

Wanneer tijdens de intakefase wordt ontdekt dat de zorg niet in aanmerking komt voor vergoeding  vanuit het basispakket, kunnen er maximaal 4 diagnostische consulten worden vergoed. Daarna zal deze zorg verder zelf betaald moeten worden. Zie bovenstaand tarief ‘Niet-basispakketzorg consult’.

No-show tarief

Een afspraak dient 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer je je niet of niet tijdig afmeldt, wordt een zogenaamd ‘no-show tarief’ van €50,00 bij je in rekening gebracht. Dit is voor de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd en geldt ook bij ziekte of overmacht. Deze kosten kun je niet indienen bij je ziektekostenverzekering.

Vergoedingen GBGGZ vanuit basispakket:

De behandeling van psychische klachten die voldoen aan een DSM-5-diagnose, wordt vaak (grotendeels) vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Ik werk heel bewust onafhankelijk van ziektekostenverzekeraars. Er is dus sprake van niet-gecontracteerde zorg. U kunt de facturen wel zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Het soort polis dat u heeft is daarbij van belang. Heeft u een zuivere restitutiepolis dan krijgt u meestal 100% van de behandeling vergoed. Een overzicht van zuivere restitutie-polissen is te vinden op:

https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024

Bij een naturapolis krijgt u meestal tussen de 60% tot 80% van het marktconforme tarief vergoed. U kunt desgewenst een andere basisverzekering zoeken, deze hoeft niet bij dezelfde verzekeringmaatschappij afgesloten te worden als eventuele aanvullende verzekeringen. In sommige gevallen is vooraf een machtiging nodig van uw zorgverzekeraar. In ieder geval na meer dan 35 sessies. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Wettelijk eigen risico

Omdat de vergoeding komt uit het basispakket van de ziektekostenverzekering, moet hierbij wel eerst het wettelijk eigen risico van minimaal €385,00 worden opgemaakt.

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig. De verwijsbrief moet een datum hebben van voor het eerste behandelcontact. In deze verwijsbrief moet de agb-code van de verwijzer staan (en indien afwijkend van verwijzer: naam contactpersoon, specialisme en telefoonnummer), dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-5 stoornis (een DSM-IV/5 code hoeft niet, maar mag wel), dat het een verwijzing betreft voor GB-GGZ en of het gaat om een her-aanmelding.

Behandeling van vluchtelingen

Vluchtelingen die vallen onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA),  krijgen de behandeling van psychische klachten die vallen onder de vergoede zorg uit het basispakket, volledig vergoed. Zij hoeven daarbij geen eigen risico te betalen. Voor meer informatie over deze regeling kunt u via bovenstaande link de website van de RMA bekijken. Ook voor 2024 heb ik een contract afgesloten voor de behandeling van vluchtelingen. De vergoeding van de behandeling voor vluchtelingen loopt vanaf 2018 via zorgverzekeraar DSW.