Tarieven behandeling GBGGZ:

De behandeling van psychische klachten die vallen onder de vergoede zorg in de generalistische basis GGZ (GBGGZ), is door de overheid onderverdeeld in behandeltrajecten. Daarbij geldt niet het aantal sessies dat je afneemt, maar het aantal minuten zorg, waar je, op grond van je probleem, recht op hebt. Het aantal minuten is daarbij verdeeld in directe tijd (behandelcontact, face to face, email, of telefonisch contact) en indirecte tijd (het aantal minuten dat de behandelaar voor jou bezig is met administratie, brieven schrijven etc.) Voor behandeltrajecten die starten in 2021 zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende maximale tarieven vastgesteld:

 • Kort behandeltraject € 522,13 (dit komt neer op 3-5 gesprekken)
 • Middel behandeltraject € 885,01 (dit komt neer op 6-8 gesprekken)
 • Intensief behandeltraject € 1.434,96 (dit komt neer op 9-12 gesprekken)
 • Chronisch behandeltraject € 1.380,49 (dit komt neer op max. 9-12 gesprekken in een jaar)
 • Onvolledig behandeltraject € 228,04 (dit komt neer op 1-2 gesprekken)

Aangezien voor behandelingen die vallen onder de vergoede zorg in de GBGGZ alleen het gehele behandeltraject gedeclareerd kan worden bij de ziektekostenverzekering, breng ik dus ook het gehele behandeltraject in rekening, ongeacht het aantal sessies.

N.B. Per 01-01-2022 gaat er een nieuw bekostigingsmodel in; Het Zorgprestatiemodel. Op 31 december 2021 worden daarom administratief alle behandeltrajecten afgesloten. Daarna wordt overgegaan op dit nieuwe model. Hierover volgt later meer informatie.

Tarieven niet-verzekerde zorg:

Vanaf 1 januari 2014 wordt de behandeling van een aantal veel voorkomende psychische klachten niet meer vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Begeleiding door de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) wordt bij deze klachten wel vergoed. Deze begeleiding is echter niet altijd toereikend.
Wanneer tijdens de intakefase wordt ontdekt dat de zorg niet wordt vergoed vanuit het basispakket, kan de intake worden vergoed middels een Onvolledig behandeltraject. Als de behandeling niet wordt vergoed vanuit het basispakket, zal deze zorg verder zelf betaald moeten worden.
De NZa heeft voor 2021 het volgende maximale tarief vastgesteld voor zorg die niet binnen het basispakket wordt vergoed:

 • OVP niet-basispakketzorg € 114,41 (per gesprek).Een afspraak dient 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer je je niet of niet tijdig afmeldt, wordt een zogenaamd ‘no-show tarief’ van €50,00 bij je in rekening gebracht. Dit is voor de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd en geldt ook bij ziekte of overmacht. Deze kosten kun je niet indienen bij je ziektekostenverzekering.

 • Vergoedingen GBGGZ vanuit basispakket:

  De behandeling van psychische klachten die voldoen aan een DSM-5-diagnose, wordt vaak (grotendeels) vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Ik werk heel bewust onafhankelijk van ziektekostenverzekeraars. Er is dus sprake van niet-gecontracteerde zorg. U kunt de facturen wel zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Het soort polis dat u heeft is daarbij van belang. Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u meestal 100% van de behandeling vergoed. Bij een naturapolis krijgt u meestal tussen de 60% tot 80% van het marktconforme tarief vergoed. Omdat de GBGGZ vergoed wordt uit het basispakket van de ziektekostenverzekering, moet hierbij wel eerst het wettelijk eigen risico van minimaal €385,00 worden opgemaakt.

  Voor de vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig met een datum van voor het eerste behandelcontact. In deze verwijsbrief moet staan dat hij bedoeld is voor de GBGGZ, met een vermoeden van een DSM-5-stoornis.

  Klik hier voor meer informatie over vergoedingen vanuit het basispakket.

   

  Behandeling van vluchtelingen

  Vluchtelingen die vallen onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA),  krijgen de behandeling van psychische klachten die vallen onder de vergoede zorg in de generalistische basis GGZ (GBGGZ), volledig vergoed. Zij hoeven daarbij geen eigen risico te betalen. Voor meer informatie over deze regeling kunt u via bovenstaande link de website van de RMA bekijken. Ook voor 2021 heb ik een contract afgesloten voor de behandeling van vluchtelingen. Dit loopt vanaf 2018 via zorgverzekeraar DSW.