Voordat de behandeling kan starten voeren we een intakegesprek en stellen we een behandelplan op. Vervolgens zal de behandeling worden uitgevoerd en geëvalueerd. De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht:

De intake

In het eerste gesprek bespreken we wat er aan de hand is. Ik zal dan veel vragen stellen om de situatie zo goed mogelijk duidelijk te krijgen. Zo nodig trekken we hier meerdere gesprekken voor uit.

Het behandelplan

Op basis van de intake maken we een behandelplan. In dit plan worden de behandeldoelen beschreven, de werkwijze en een beoogde evaluatie datum. Dit plan stellen we in gezamenlijk overleg op. Jouw individuele situatie en behoeften zijn hierbij van groot belang.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in een ontspannen sfeer, waarbij persoonlijk contact en respect voorop staan. Tussen de gesprekken door worden meestal huiswerkopdrachten afgesproken, zoals het bijhouden van gedachten, gevoelens en gedrag of het oefenen van vaardigheden.
Bij mij kun je onder andere terecht met de volgende klachten:
• angstklachten
• stemmingsklachten
• trauma gerelateerde klachten
• emotie-regulatie problematiek
• verslavingsproblematiek (lichtere vormen)
• problemen in de impulsbeheersing
• lichte persoonlijkheidsproblematiek
• verweringsproblematiek (verlies, rouw, levensfaseproblematiek)
• eetproblematiek (lichtere vormen)
• slaapproblemen
• somatoforme klachten
• psychische klachten n.a.v. een lichamelijke aandoening
• onverklaarde lichamelijke klachten
• Stress, spanning en surmenage klachten
• (chronisch) psychotische klachten die stabiel zijn

Specialismen:

• traumabehandelingen (o.a. EMDR, emotie-regulatie, dissociatieproblematiek)
• angst- en stemmingsstoornissen (o.a. CGT en RET)
• interculturele problematiek (o.a. cultureel interview, vluchtelingenproblematiek)
• ervaringsleren (o.a. mindfulness- en compassievol leven, hulpverlening met paarden)

Behandelvormen:

Ik maak onder andere gebruik van de volgende behandelvormen:
• Cognitieve gedragstherapie (CGT),
• Rationeel emotieve (gedrags)therapie (RET),
• EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing),
• Schematherapie (voor persoonlijkheidsproblematiek),
• Mindfulness en compassievol leven (MBCT/MBCL),
• Hulpverlening met paarden.

Evaluatie van de behandeling

De behandeling zal in overleg tussentijds en/of aan het einde worden geëvalueerd. Je zal gevraagd worden voor, tijdens en/of na de behandeling vragenlijsten in te vullen. Deze zijn bedoeld om de effecten van de behandelingen te meten. In een persoonlijk gesprek bespreken we wat de behandeling heeft opgeleverd en hoe we verder gaan. Indien gewenst kun je een naaste meenemen naar deze gesprekken.

Bereikbaarheid

Tussen de behandelsessies door ben ik niet altijd telefonisch bereikbaar. In het geval u dan dringend hulp nodig heeft, kan een beroep worden gedaan op de eigen huisarts en buiten kantoortijden op de Doktersdienst Groningen tel.nr. 0900 9229. Bij zorgen rondom zelfmoord kan gebeld worden met Zelfmoord Preventie tel.nr. 0900 0113, zie ook de website: www.113.nl. Daarnaast biedt De Luisterlijn dag en nacht een luisterend oor, tel.nr. 0900 0767, zie ook de website: www.deluisterlijn.nl.

Tijdens mijn afwezigheid i.v.m. vakanties of ziekte is er in principe geen vervanging. Slechts in dringende gevallen kan contact op worden genomen met mevr. J. Piekstra, zelfstandig GZ-psycholoog, BIG nummer: 19915472125, tel.nr. 0639500778 en e-mail adres: j.piekstra@ec-tv.nl.

Wachttijden

Ik heb momenteel een wachttijd van drie weken vanaf de aanmelding. Ik hanteer daarna geen wachttijd voor de behandeling. Ik maak bij de wachttijden geen onderscheid naar zorgverzekeraar of doelgroep. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).