Voor het verkrijgen van vergoedingen bij (zorg)verzekeraars kunnen de volgende registraties van belang zijn:
  • AGB-code praktijk: 94062534
  • AGB-code zorgverlener: 94016461
  • BIG registratie: 19915260325
  • Inschrijving KvK: 65645243

Gezondheidszorgpsycholoog (wet BIG)

Ik ben geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) in het register voor Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register). Een gezondheidszorgpsycholoog is opgeleid om mensen met psychische klachten te behandelen en diagnosticeren. Het is een beschermde titel. In de wet BIG is vastgelegd wie deze titel mag voeren. Alle gekwalificeerde gezondheidszorgpsychologen zijn in het BIG-register opgenomen. Dit betekent ook dat ik onderhevig ben aan het wettelijk tuchtrecht.

Beroepsverenigingen

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Landelijk vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Deze vereniging beschikt over een klachten- en geschillenregeling. Ten slotte ben ik lid van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCt) als Cognitief Gedragstherapeut in opleiding en van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) als aspirant lid.

Klachtenregeling

Zorgvuldigheid en een respectvolle benadering vind ik erg belangrijk. Mocht je onverhoopt toch een klacht over mij hebben, dan vraag ik je die eerst met mijzelf te bespreken. Als we er samen niet uitkomen kan je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP. Meer informatie hierover vind je hier: klachtenregeling voor cliënten.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Vanaf januari 2017 voldoe ik aan het Kwaliteitsstatuut GGZ: Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – versie 09-06-2022.

Privacystatement

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een wet die in heel Europa geldt. Klik hier voor mijn Privacystatement.

Algemene voorwaarden